World Spine Week 2018!

World Spine Week!

16 Oktober is uitgeroepen tot World Spine Day (dag van de wervelkolom). Die dag wordt er wereldwijd aandacht geschonken aan aandoeningen van de wervelkolom en de impact hiervan op mens en samenleving.

Dit jaar is het thema voor World Spine day: “Love your SPINE”! Hiermee wil de Global Alliance for Musculoskeletal Health, een onafhankelijke wereldwijde non-profit organisatie, het belang van fysieke activiteit benadrukken als onderdeel van een goede gezondheid.  Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft aangegeven dat Nederlanders Europees kampioen zitten zijn, met een gemiddelde van 6,8 uren per dag! Dit resulteert bij mij in de praktijk oa. in patiënten met lage rug- en nekklachten.

Chiropractie Watergraafsmeer organiseert daarom de World Spine Week! In de week van maandag 15 tot vrijdag 19 oktober kunt u op bepaalde tijden gebruik maken van het zgn. ‘inloopspreekuur’. Dit gratis consult bestaat uit een vraaggesprek en duurt ongeveer een kwartier. Tijdens dit vraaggesprek kunnen er vragen worden gesteld worden over chiropractie in het algemeen en wat chiropractische zorg voor u kan betekenen. Zo probeer ik inzicht te gegeven in de primaire klacht(en) en beoordelen of chiropractische behandeling gewenst is. Het advies is vrijblijvend.

Wilt u gebruik maken van dit inloopspreekuur, belt u dan voor een afspraak met 020-7371073. U zult dan worden doorverbonden met de praktijkassistenten.

World Spine Week!

6 Oktober is uitgeroepen tot World Spine Day (dag van de wervelkolom). Die dag wordt er wereldwijd aandacht geschonken aan aandoeningen van de wervelkolom en de impact hiervan op mens en samenleving.

Dit jaar is het thema voor World Spine day: “Your Back In Action”! Hiermee wil de Global Alliance for Musculoskeletal Health, een onafhankelijke wereldwijde non-profit organisatie, het belang van fysieke activiteit benadrukken als onderdeel van een goede gezondheid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft aangegeven dat Nederlanders Europees kampioen zitten zijn, met een gemiddelde van 6,8 uren per dag! Dit resulteert bij mij in de praktijk oa. in patiënten met lage rug- en nekklachten.

Chiropractie Watergraafsmeer organiseert daarom de World Spine WeekIn de week van maandag 16 tot vrijdag 20 oktober kunt u op bepaalde tijden gebruik maken van het zgn. ‘inloopspreekuur’. Dit gratis consult bestaat uit een vraaggesprek en duurt ongeveer een kwartier. Tijdens dit vraaggesprek kunnen er vragen worden gesteld worden over chiropractie in het algemeen en wat chiropractische zorg voor u kan betekenen. Zo probeer ik inzicht te gegeven in de primaire klacht(en) en beoordelen of chiropractische behandeling gewenst is. Het advies is vrijblijvend. Wilt u gebruik maken van dit inloopspreekuur, belt u dan voor een afspraak met 020-7371073. U zult dan worden doorverbonden met de praktijkassistenten.

 

SaveSave

Rust en herstel!

Rust en herstel!

De vorige blog dateert alweer van begin dit jaar! Daarin gaf ik aan dat het een mooi jaar zou gaan worden, met de uitbreiding van de openingstijden vanaf februari en de viering van het vijfjarig jubileum eind van het jaar. Op persoonlijk vlak is het ook al een goed jaar, door de geboorte van mijn tweede kind, Mick, in Februari! Ook vandaar dat een nieuw stukje blog op zich liet wachten. Met een tweede erbij is het drukke gezinsleven namelijk compleet! Voor een baby is voldoende slaap van essentieel belang voor de groei en ontwikkeling. De ouders slapen beduidend minder…. Als je kijkt naar de statistieken omtrent het slaapgebrek van ouders met hun eerste kindje, zie je dat een baby zijn of haar ouders maar liefst 1055 minder slaapuren bezorgt gedurende het eerste jaar. Dat zijn 44 dagen! Met een tweede erbij wordt het er niet veel beter op.

Dit inspireerde me om hier wat te schrijven over rust en herstel. Voor jonge ouders is het van belang dat zij zorgen voor kwalitatief goede slaap. Geen werk, mail of televisie vlak voor het slapen gaan en voldoende ventilatie in de slaapkamer zijn belangrijke adviezen. Maar ook voor mensen zonder kinderen is het goed om na te denken over voldoende rust en mogelijkheid tot herstel na bijvoorbeeld zware of langdurige activiteiten waarbij het lichaam stress ondervindt. Veronachtzamen van de broodnodige rust verhoogt de blessuregevoeligheid en kan na verloop van tijd tot overbelasting en chronische pijnklachten leiden.

Het aanpassingsvermogen van iemand bepaalt of een aanhoudende belasting ook als overbelasting wordt ervaren. Naast vermoeidheid of uitgerustheid is het aanpassingsvermogen afhankelijk van verschillende factoren zoals de bouw van het lichaam, sterkte van spieren, algehele conditie, voedingstoestand en de gemoedstoestand. Ook de werking van het zenuwstelsel is van belang. De hersenen controleren via het zenuwstelsel en de hormoonhuishouding de samenstelling en aanpassingsmogelijkheden van bindweefsel. Dit gebeurt op twee manieren: ondersteuning tijdens activiteit (sympatische activatie) en stimuleren van groei en herstel (parasympatische activatie). Een juiste balans tussen activiteit en rust geeft het bindweefsel zowel stimulering voor (spier)arbeid, als bouwstoffen om aanpassing, groei en herstel mogelijk te maken. In omstandigheden die hoge stress veroorzaken, brengt sympatische activiteit het lichaam in een alarmtoestand. Dat helpt om mogelijk dreigende gevaren te weerstaan (wegrennen voor direct gevaar, doorwerken voor een deadline, etc.). Maar duurt deze alarmtoestand voort, dan komt het lichaam in de problemen, omdat het geen aandacht voor groei en herstel meer heeft.

Als chiropractor probeer ik inzicht te krijgen waarom iemand klachten ervaart of niet goed herstelt. Zo kan bijvoorbeeld de integriteit van een pees of spier zijn aangedaan door trauma, maar er kunnen ook ander zaken spelen. De algehele gezondheidstoestand en leefgewoonten zijn hier ook van belang. Door daarnaast de wervelkolom en het skelet systematisch te controleren op mogelijk aanwezige blokkades of functiestoornissen, herken ik vaak een bepaald patroon van compensatie. De aanwezige blokkades verminderen het adaptief vermogen van het zenuwstel en hiermee het vermogen om zich aan te passen aan verschillende stressoren die het lichaam beïnvloeden, zowel mechanisch, biochemisch, als emotioneel van aard. Door de blokkades te behandelen, wordt het adaptief vermogen van het lichaam verbeterd en kan er herstel plaats vinden. Dit is een van de belangrijkste principes waarop chiropractie is gebaseerd.

Doorgaans bestaat een behandelplan uit korte en lange termijndoelen. Als eerste richt het zich op het onder controle krijgen van de klacht(en). Soms is dat al met één behandeling, soms zijn er meerdere behandelingen nodig. Wanneer de klacht vermindert, is het van belang dat alle betrokken weefsels, zoals spieren, kapsels en banden, voldoende tijd en gelegenheid krijgen om te herstellen en zodoende een terugval of recidief, met mogelijk meer letsel, te voorkomen. Voor ieder weefsel staat een verschillende fysiologische hersteltijd, waarmee rekening moet worden gehouden. De patiënt heeft in deze rehabilitatiefase de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om zelf actief bij te dragen aan het herstelproces. Hiervoor geef ik specifieke oefeningen en houdings- en/of voedingsadvies. De lange termijndoelen richten zich vaak op verdere functieverbetering, maar kunnen ook meer (sport) specifieke doelen behelzen. In deze fase neemt de frequentie behandelingen af, maar is het raadzaam om zo af en toe wel een controlebehandeling in te plannen. Het is voor mij het meest belonend als ik zie en hoor dat patiënten verbetering ervaren en enthousiast raken over het resultaat. Liever zie ik een goede opbouw van iemands belastbaarheid, dan een eenmalige verlichting door behandeling met daarna een snelle terugval naar de oude situatie.

 

SaveSave

Nieuwjaarsgroet!

Nieuwjaarsgroet!

Het belooft een mooi jaar te worden, want eind dit jaar viert de praktijk alweer zijn vijfjarig jubileum! Het verheugt mij dan ook om te vertellen dat ik vanaf deze maand een dag extra in de praktijk zal staan. In 2016 waren de openingstijden al uitgebreid op de maandagochtend. Vanaf medio januari is de praktijk nu ook geopend op vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur!

Ter verbetering van de dienstverlening en bereikbaarheid van mijn praktijk, heb ik eind 2016 een proef gedraaid met een team van telefoonsecretaresses op afstand. Veel patiënten vinden het bestaande online webboekingssysteem al erg handig, omdat ze er zelf afspraken in kunnen plannen op ieder gewenst moment. Ook kun je even snel controleren wanneer je volgende afspraak weer is. Voor degenen die echter liever telefonisch contact zoeken, is de praktijk nu dus ook beter bereikbaar. De telefoontjes worden doorgeschakeld naar het kantoor waar een vast team van kundige secretaresses de telefoon opneemt. Ik heb positieve reacties ontvangen en ben zelf ook erg tevreden over dit systeem en heb besloten om het in 2017 voort te zetten. De telefoonassistentes kunnen uw afspraak inplannen of verzetten en verder algemene informatie verschaffen. De praktijk is daardoor van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur telefonisch bereikbaar op 020-7371073.

Ook de communicatie van Chiropractie Watergraafsmeer met huisarts en andere specialisten zal vanaf 2017 digitaal via een speciaal beveiligd programma verlopen. Voorheen ging deze communicatie nog per brief om vertrouwelijke informatie op de juiste manier op de plaats van bestemming te krijgen. Nu zorgt dit programma ervoor dat de informatie goed wordt verstuurd en kan er sneller gecommuniceerd worden. Bovendien kunnen verslagen direct aan het patiëntendossier worden toegevoegd, waardoor er altijd up-to-date informatie beschikbaar is voor huisarts en andere zorgverleners.

Zo ziet u; Chiropractie Watergraafsmeer blijft bezig met het verbeteren van de kwaliteit van haar zorg!

World Spine Day

wsd-logo

16 Oktober is uitgeroepen tot World Spine Day (wervelkolomdag). ‘World Spine Day’ is onderdeel van de ‘Bone and Joint decade action week’ (bot en gewricht degeneratie actie week), waarin wereldwijd aandacht wordt geschonken aan aandoeningen van de wervelkolom en de impact hiervan op de samenleving. Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed onlangs de zorgwekkende uitspraak: Nederlanders zijn Europees kampioen zitten met een gemiddelde van 6,8 uren per dag! Dit resulteert bij mij in de praktijk oa. in patiënten met lage rug- en nekklachten. Genoeg bewegen en het afwisselen van houding tijdens het werk is vaak een simpele maar heel effectieve manier van deze gewoonte doorbreken. De chiropractor helpt om bestaande blokkades te behandelen en het bewegen makkelijker te maken.

De inzet van chiropractie maakt het ook mogelijk om rugklachten te voorkómen en kan wel 320 miljoen euro op jaarbasis besparen. Onderzoek toont aan dat chiropractie onder andere leidt tot 23% minder gebruik van röntgenfoto’s, 31% minder rugoperaties en 40% minder ziekenhuisopnames (bron. tijdschrift voor integrale geneeskunde | jaargang 29 | nummer 4 | 2014).

De intentie van World Spine Day is om allerlei mensen – patiënten, zorgaanbieders, gezondheids organisaties en overheid – bijeen te brengen om gezamenlijk dit wereldwijde maatschappelijke probleem meer bekendheid te geven. De Nederlandse Chiropractoren Associatie heeft hier vorig jaar tijdens haar 40 jarige jubileum ook bij stilgestaan met de publieke campagne “Sta op voor je rug” . Vanwege de positieve reacties, zal er ook dit jaar in November weer een campagne georganiseerd worden, waarin aangesloten NCA-chiropractoren zogenoemde rugscreenings zullen aanbieden.

Chiropractie Watergraafsmeer wil graag meedoen met deze speciale activiteiten. Ten eerste organiseren we geen World Spine Day, maar een World Spine Week! In de week van maandag 17 oktober kunt u op bepaalde tijden gebruik maken van een zgn. ‘inloopspreekuur’. Dit gratis consult bestaat uit een vraaggesprek en duurt ongeveer een kwartier. Tijdens dit gratis vraaggesprek zal inzicht worden gegeven in de primaire klacht(en) en beoordeeld worden of chiropractische behandeling gewenst is. Normaal bied ik dit spreekuur maandelijks aan op zaterdag van 10 tot 12 u. als een extra service, maar zal nu dus op doordeweekse dagen mogelijk zijn. Wilt u gebruik maken van dit inloopspreekuur, belt u dan voor een afspraak met 020-7371073. U zult dan worden doorverbonden met de praktijkassistente.

Ten tweede, geeft Chiropractie Watergraafsmeer op Zaterdag 5 november aandacht aan de Nationale Rugscreeningsdag. Die dag kunt u kosteloos een rugscreening laten doen. Deze screening bestaat uit een kort onderzoek en een gesprek over de conditie van de wervelkolom en laat zien hoe goed uw rug beweegt. Voor deze screening kunt u die dag zonder afspraak van 10-12 bij me binnenlopen.

Ik hoop u allemaal te zien op deze speciale actie-momenten!

Chiropractie tijdens zwangerschap?

pregnant belly

Chiropractie is misschien niet het eerste waar mensen aan denken in de zorg voor vrouwen in hun zwangerschap. Chiropractie wordt namelijk nog steeds sterk geassocieerd met het ‘kraken’ of manipuleren van gewrichten. Dat is, zeker als je zwanger bent, geen aantrekkelijke gedachte. Bovendien, in de zwangerschap wordt het kapselbandapparaat juist steeds losser, en de klacht die hiermee samengaat is vooral verminderde stabiliteit van rug en bekken. Dus is manipuleren dan wel zinvol? Wat kan de chiropractor dus doen gedurende de zwangerschap?

Ik denk dat Chiropractie juist van essentieel belang is gedurende de zwangerschap, niet alleen voor veel voorkomende klachten en ongemakken van de moeder, maar ook voor haar toekomstige kindje. Juist in de periode vóór de bevalling is deze namelijk erg kwetsbaar voor stress. Door middel van chiropractie kan de belastbaarheid van de moeder verbeterd worden en haar fysieke stress verminderd.

Een bekende klacht bij zwangerschap is die van de bekkenbodem. De zogenoemde bekkenbodemspieren zijn een soort mandje van spieren onderin het bekken. Een (ver)draaiing in het bekken heeft invloed op de spanning in deze spiergroep. Een te hoge spanning/verkramping of te lage spanning maakt het bekken zwak of instabiel. Aangezien het bekken de basis is waar de wervelkolom op staat, zal in geval van zwakte of instabiliteit de rug ook instabiel worden en klachten gaan geven. Een van de voornaamste klachten waar vrouwen in hun zwangerschap mee kampen is daarom ook rugpijn. Helaas melden de patiënten zich vaak pas als de klachten al zeer hevig zijn en niks meer lijkt te helpen. Gelukkig is chiropractie dan een zeer effectieve manier om de pijn goed en snel te verlichten.Daarnaast is het van belang om een verdraaiing bij het bekken te corrigeren, omdat dit de bewegingsvrijheid van het kindje verminderd, vooral in het laatste trimester.

Ik gebruik voor de diagnose en behandeling van deze bekkenbodemproblematiek en stabiliteitsproblemen specifieke technieken die vanuit de Sacro Occipital Technique (SOT) komen. Deze technieken kenmerken zich door een lage intensiteit. Dat wil zeggen dat het een zachte behandelmethode is, die zeer geschikt is voor tijdens de zwangerschap. Andere gebruikte chiropractische technieken pas ik ook aan bij een zwangerschap. De zorg gedurende een zwangerschap richt zich niet alleen op het bekken en wervelkolom, maar op het totale lichaam. Zo kunnen bepaalde viscerale technieken die zich richten op de organen in de buikholte, helpen met misselijkheid en andere ongemakken. Sommige technieken kunnen ook goed door partners worden geleerd voor thuis en als voorbereiding op de bevalling.

De literatuur laat zien dat chiropractische zorg gedurende de zwangerschap de positie van het kindje gunstig beïnvloedt en de bevallingsduur doet verminderen met daarbij een grotere kans op een natuurlijke bevalling. Al met al dus best wat redenen om chiropractische zorg tijdens een zwangerschap te overwegen!

Haal meer uit je ademhaling

Ademhaling

Vandaag sprak ik met een patiënt over ademhaling. We staan er niet vaak bij stil dat deze beweging, die door het autonoom zenuwstelsel automatisch wordt geregeld, zo belangrijk is voor onze hersenen en de andere cellen in ons lichaam. Daarom is een goede ademhaling ook van basisbelang bij herstel.

Problemen met ademhaling kunnen zich al op jong leeftijd voordoen, zoals bronchitis en astma bij kinderen. Maar ook volwassenen kunnen er ineens mee te maken hebben, bv. onder invloed van stress of hyperventilatie, maar ook bij klachten die men schaart onder de noemer ‘chronisch obstructieve luchtweg stoornissen’ (COPD).

Een verkeerde ademhaling kan de lichaamshouding negatief beïnvloeden en hierdoor ontstaan allerlei houding-gerelateerde klachten. Vanuit chiropractisch oogpunt zijn er een aantal belangrijke regio’s die ik specifiek op stoornissen nakijk en eventueel behandel: dit is de borstkas, waar de ruggenwervels aan de achterzijde geblokkeerd kunnen raken, maar ook de zogenaamde ribverbindingen aan de achter- en voorzijde van de borstkas, de ademhalingsspieren en de nekwervels, omdat die meedoen in de aansturing van de ademhaling.

Als iemand problemen ervaart met zijn ademhaling kan je oefenen om weer een juiste ademhaling te leren. Deze oefeningen kunnen ook gebruikt worden ter ontspanning, ter bewustwording van de lichaamshouding, de verbetering van het natuurlijke afweersysteem. Wim Hof, ook wel bekend in de media als ‘The Iceman’, kwam laatst een presentatie geven op het 40-jarig jubileum symposium van de NCA waar ik was. Hij laat met een aantal studies zien dat je door een betere ademhaling niet alleen langer je adem kunt inhouden maar je ook bewust contact maakt met je hart, je autonome zenuwstelsel en zelfs je immuunsysteem. Dat laatste lijkt bij een aantal specifieke autonome ziekten een mogelijke oplossing te bieden.

Tot slot nog een aantal ademhalingsoefeningen:

  • Ontspanningsoefening:

In rugligging, eventueel met een kussen onder de knieën, handen net boven het schaambeen laten rusten en rustig je ademhaling observeren (voelen). De ademhaling zou laag in de buik moeten beginnen, waarbij de buik omhoog komt tijdens het inademen (+/- 1½ cm) en weer inzakken bij uitademen. Probeer als het ware ‘in de handen’ te ademen, want dit bevordert de diepe buikademhaling. Je kunt ook een warme kruik of hotstone op je buik leggen, waardoor je nog beter weet waar je naartoe moet ademen.

  • ‘Wim Hof basis ademhalingstechniek’:

Probeer voordat je de volgende oefening uitvoert, eerst de adem zo lang mogelijk vast te houden, meet hoe lang dat was en herhaal dit opnieuw na de volgende handelingen:

– Adem 25 keer diep in en uit, diep in de buik. Na de laatste uitademing, haal nog eens heel diep in en weer volledig uit en hou de adem vast. Hou de adem vast totdat er behoefte ontstaat om weer in te ademen. Adem dan weer volledig in en hou daarna de adem 10 seconden in. Hierna weer rustig ademen.

(Herhaal deze oefening nogmaals voor een sterker effect.)

– Meet nu opnieuw hoe lang je je adem kunt inhouden. Waarschijnlijk lukt het nu makkelijk de adem tot twee maal zo lang vast te houden!!

Deze oefening helpt om je lichaam in optimale conditie te houden en controle te behouden tijdens extreme omstandigheden. Zie ook de website van Wim Hof http://www.innerfire.nl/home.

 

Neurologie seminar voor chiropractoren

neurologisch onderzoek

Eind februari bezocht ik een interessant seminar voor chiropractoren over neurologie. Omdat ik alleen in mijn praktijk sta, is het altijd leuk om samen met collega-chiropractoren samen te komen en me te verdiepen in specifieke kennis. Daar geef ik graag mijn vrije weekend voor op.

De functionele neurologie is een specialisatie binnen de chiropractie, die zich bezighoudt met hoe hersenen en ruggenmerg (samen het centrale zenuwstel genaamd) functioneren en hoe je problemen erin opspoort en kunt behandelen. Kennis van functionele neurologie vormt een belangrijke aanvulling op mijn werk als chiropractor, omdat stoornissen en klachten van sommige patiënten hun oorsprong hebben in het centrale zenuwstelsel en ze beter geholpen zijn met een gerichte aanpak.

Het leuke van het bijwonen van dit soort seminars is dat ik veel van de opgedane kennis direct kan toepassen in de praktijk. En vervolgens kan een functionele neurologische test ook dienen als huiswerkoefening voor mijn patiënten. Een test die ik uitvoer bij patiënten die veel naar een beeldscherm moeten kijken, is het convergeren of ‘focussen’ van de ogen op een dichtbij gelegen object. Indien dit voor één of beide ogen niet makkelijk gaat, geef ik de oefening mee om geregeld het beeldschermwerk te onderbreken en dan afwisselend op een drietal punten te focussen die zich tussen hem/ haar en het beeldscherm bevinden. Dus eerst een punt heel dichtbij, daarna één halverwege en dan één op beeldscherm-afstand. Op deze manier laat je de oogspieren aan- en ontspannen, en krijgen de vermoeide, constant op het beeldscherm gefocuste ogen, even rust. Dit soort oefeningen kunnen helpen om klachten zoals hoofdpijn en nekpijn te verminderen.

Neurologie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot chiropractor, en met het volgen van zo’n seminar verbreed ik die basis telkens wat. Vanwege het belang ervan, vormen neurologische aspecten vaak de rode draad in de seminars die ik volg. Zo heb ik afgelopen zomer twee korte seminars gevolgd die zich specifiek richtten op de diagnostiek en behandeling van baby’s. Komende maand is weer een vervolg-seminar en een maand later nog seminar over de behandeling van de zwangere patiënte. Door geregeld mee te doen aan seminars blijf ik bijleren en ben ik ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in mijn vakgebied.

Schouderklachten

Via mijn spreekuur krijg ik geregeld vragen over schouderklachten. Hieronder leg ik uit hoe ik daar als chiropractor naar kijk.

Naast rug en nekklachten zijn schouderklachten een van de meest geziene klachten bij de chiropractor. In Nederland heeft zo’n 30% van de bevolking jaarlijks schouderklachten. Hiervan is ongeveer 60% vrouw. Klachten van de schouder komen vaak weer terug en hebben een langdurig beloop.

Schouderklachten kunnen ontstaan als gevolg van trauma of overbelasting, houding en (structurele) afwijkingen van het houdings- en bewegingsapparaat. Daarbovenop zijn er vaak ook externe factoren die meespelen, zoals spanning, stress, angst en (chronische) vermoeidheid. meespelen, zoals spanning, stress, angst en (chronische) vermoeidheid. De bewegelijkheid van iemands kapsel-bandapparaat en wervelkolom (hyper- of hypomobiel) is ook van invloed op de manifestatie van klachten en op de manier van behandelen. Als de klachten lang aanhouden en het dagelijks leven en het werk beïnvloeden is het goed om er eens serieus naar te kijken.

Mijn werk als chiropractor richt zich op het opheffen (zenuw)storingen in de wervelkolom door middel van specifiek gerichte, gecontroleerde snelle korte bewegingen (spinale manipulatie). De storing bij de meeste schouderklachten is vaak terug te vinden in de nek, bovenrug of schouderblad, maar kan zich ook elders manifesteren. Mijn behandeling brengt vaak snelle verlichting. Als chiropractor wil ik echter vooral ook uitzoeken WAAROM het stoort, zodat er een blijvende oplossing gezocht kan worden. Zo kun je denken aan verkrampte kaakgewrichten of oppervlakkige ademhaling vanwege astma of stress als achterliggende factoren. Wanneer de klachten chronisch zijn, zal naast de chiropractische correctie, ook actie van de patiënt nodig zijn. Hierbij gaat het om gerichte rehabilitatieoefeningen en vaak ook het opvolgen van houdingsadvies. De schoudergordel bestaat uit meerdere gewrichten, nl. schouderblad, sleutelbeen, gewrichten bij het borstbeen en aanhechting bij het schouderblad en de bovenarm zelf. Er moet daarom goed gekeken worden wat de zwakste schakel in deze keten is. Oefeningen en advies worden hierop vervolgens afgesteld.

Zodra de storing in de wervelkolom is verholpen, en de schoudergordel weer normaal functioneert, kunnen de meeste patiënten weer zelfstandig verder trainen. In deze fase zijn er in principe geen klachten meer. Om klachtenvrij te blijven raad ik echter een periodieke controle aan. Mijn rol in dit vervolgtraject is dan meer controlerend en adviserend met als doel het vergroten van de lichamelijke belastbaarheid zonder dat er weer storingen ontstaan.

Een nieuwe website!

facebook-like-button    Een nieuwe website!

Was het u al opgevallen? Chiropractie Watergraafsmeer heeft een nieuwe website! Samen met het web-bouwteam van Honeydew.nl, besteedde ik de afgelopen weken een hoop werk aan het klaarstomen van deze site. Het idee ontstond in eerste instantie door mijn wens om goede foto’s te maken van mijn praktijk en mijn werkzaamheden. Maar gaandeweg het proces werd duidelijk dat die foto’s ook een betere digitale omgeving verdienden: vandaar deze volledige vernieuwing! Na wat zoeken vond ik de enthousiaste en professionele fotograaf Martijn Gijsbertsen, die meteen goede ideeën had over hoe hij de foto’s zou maken. En zo bevond ik me op een zaterdag in November op mijn praktijk omgebouwd tot ‘set’, omringd door fotoapparatuur, lampen en een rek met verschillende kleuren keurig gestreken overhemden!…

Dankzij het werk van alle betrokkenen heeft deze nieuwe site een fris nieuw uiterlijk met een heldere structuur en nog meer mogelijkheden om te informeren. Wat direct opvalt is de afspraken-button rechts bovenaan de pagina, dus u hoeft niet lang te zoeken om een afspraak in te plannen. Belangrijke mededelingen worden nu helemaal bovenaan de homepage gedaan. Zo weet u precies wanneer het gratis inloopspreekuur is en wanneer de praktijk gesloten zal zijn. Ook deze blog is nieuw, en heeft als doel geregeld een persoonlijke update te geven over een chiropractie-gerelateerd onderwerp. Heeft u vragen die ik bijvoorbeeld in deze blog kan beantwoorden, geeft u dat dan aan in het contactformulier helemaal onderaan de pagina.

Alsof het zo moest zijn heeft mijn online web boekingssysteem ook een heel nieuw uiterlijk gekregen! Dus vanaf nu surft u bij Chiropractie Watergraafsmeer in een geheel vernieuwde omgeving rond. Helemaal anno 2016!

Om wat meer bekendheid aan mijn nieuwe site te geven verloot ik een dinerbon twv €50,- onder iedereen die mijn website liked via Facebook! Binnenkort op dit blog de uitslag van deze actie!