De Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) is in 1975 opgericht en is de oudste beroepsvereniging van en voor chiropractoren in Nederland. De NCA is opgericht met als doel gekwalificeerde chiropractoren in Nederland te verenigen in een professionele organisatie. Zij staat in dienst van haar leden en heeft tevens als doel om in het belang van de patiënten de kwaliteit van de chiropractische zorg te bewaken.

Het lidmaatschap van de NCA staat garant voor een hoog opleidingsniveau en hoge bij- en nascholingseisen. NCA chiropractoren werken volgens de gangbare normen van ‘Evidence Based Practice’. De behandeling en diagnose zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en klinische ervaring, met aandacht voor de individuele behoeften van de patiënt.

De NCA streeft naar een volledige erkenning van chiropractie in Nederland waarbij de chiropractor wordt beschouwd als de expert op het gebied van conservatieve zorg voor de wervelkolom en het overige bewegingsapparaat.

Chiropractie Watergraafsmeer is aangesloten bij de Nederlandse Chiropractoren Associatie.

Stichting Chiropractie Nederland (SCN). In 2001 is besloten de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) op te richten. Dit onafhankelijk toetsings- en registratieorgaan streeft naar hoogwaardige, transparante chiropractische zorg. Zij ziet erop toe dat de kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de Kwaliteitscommissie worden nageleefd. Hiermee is de onafhankelijkheid van de kwaliteitscontrole van chiropractoren gewaarborgd.

Martijn van der Schouw is geregistreerd chiropractor bij Stichting Chiropractie Nederland en lid van de visitatiecommissie.

Stichting Chiropractie Nederland