Chiropractie Watergraafsmeer is de enige praktijk voor chiropractie in deze buurt. Mijn patienten zijn mensen die in de buurt wonen, werken en/of sporten. Maar ook patiënten uit Amsterdam Zuid-Oost, Diemen, IJburg en zelfs buiten de regio komen naar de praktijk.

Als de situatie erom vraagt, kan er vanuit verschillende disciplines worden samengewerkt voor een optimaal resultaat. Hierbij gaat het vaak om oefentherapie onder begeleiding van een personal trainer, Mensendieck-/ Cesar- of fysiotherapeut. Daarnaast is voeding van essentieel belang bij herstel en een goed functionerend zenuwstelsel. Ook hierin werk ik samen met deskundigen in de buurt.

Chiropractie Watergraafsmeer