Verlenging coronamaatregelen tot dinsdag 28 april

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.

Voor contactberoepen geldt: deze worden verboden tot en met 28 april, voor zover deze beroepen niet naar behoren met inachtneming van 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen worden uitgeoefend. Dit verbod is ook van toepassing op alternatieve zorgverleners zoals chiropractors, acupuncturisten, haptotherapeuten etc. Voor deze beroepsgroepen bestaat, in tegenstelling tot (para)medische beroepsgroepen, geen uitzondering op dit verbod. Het hierbij gehanteerde criterium is of er aanspraak mogelijk is conform de geldende wet- en regelgeving (Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz)). In het geval van alternatieve zorgverleners is deze aanspraak er niet: zij leveren geen zorg vanuit de Zvw of Wlz. Alternatieve zorgverleners moeten hun werk dus staken tot en met 28 april. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/zorg/paramedische-zorg.

Ik vind het erg vervelend om u geen chiropractische zorg te kunnen verlenen op de praktijk.  Mochten er vragen zijn die ik wellicht telefonisch kan beantwoorden, dan hoor ik graag van u. U kunt een bericht sturen via deze link.

Met vriendelijke groet,

Martijn van der Schouw, DC, MChiro, BPhysio

Chiropractor