Praktijk tijdelijk gesloten n.a.v. aanvullende maatregelen van 23 maart

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus.
Voor chiropractoren geldt nu de volgende maatregel: Voor het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen waarbij geen 1,5 m afstand tot de klant gehouden kan worden wordt verboden. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven (bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart).

Vanuit de beroepsorganisatie is een beslisboom opgesteld, waarin richting wordt geboden voor besluiten omtrent het leveren van zorg. De chiropractor beoordeelt telefonisch of online de hulpvraag – voor zowel de huidige patiënten als voor alle nieuwe patiënten.
Twee overkoepelende punten houden we op dit moment in acht:
– Een behandeling mag alleen uitgevoerd worden op indicatie van een arts.
– Een behandeling kan alleen plaatsvinden als er zonder behandeling een “irreversibele achteruitgang” ontstaat.

De reeds eerder afgekondigde maatregelen voor de praktijkhygiëne en persoonlijke hygiëne van de chiropractor (zie eerdere blog) worden nu aangescherpt met:
– gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) volgens protocol zorg buiten de ziekenhuizen. Dit betreft een chirurgisch mond-neusmasker (FFP1) en steriele wegwerphandschoenen.
– zonder deze persoonlijke beschermingsmiddelen mag er geen fysieke behandeling plaatsvinden.

Momenteel zijn er bij Chiropractie Watergraafsmeer nog geen mond-neusmaskers aanwezig. Er zijn overal in Europa grote tekorten aan mond-neusmaskers.

Wat betekent dit concreet voor u als patiënt:
– u kunt mij op ieder moment consulteren voor vragen en advies bij klachten. Graag via een mailtje naar de praktijk, zodat ik contact met u kan opnemen. Mogelijk kan een telefonisch of video-gesprek daarna een uitkomst bieden.
– Ik behandel op dit moment in principe geen patiënten op de praktijk in afwachting van verdere verduidelijking omtrent de behandelcriteria vanuit de beroepsvereniging en de beschikbaarheid van mond-neusmaskers.

Ik hou u op de hoogte via de facebookpagina en dit blog, mocht u dat willen dan kunt u zich aanmelden voor updates via het blog.

Met vriendelijk groet,

Martijn van der Schouw, DC, MChiro, BPhysio

Chiropractor